Tây Ban Nha

Binance cung cấp dịch vụ tài sản ảo ở Tây Ban Nha

10:47, 13/07/2022

Công ty con của Binance - Moon Tech Spain, đã được Ngân hàng Trung ương Tây Ban Nha cấp phép làm Nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo (VASP) tại quốc gia này.