thành phố metaverse

Seoul: Từ siêu đô thị thông minh đến thành phố metaverse

Seoul: Từ siêu đô thị thông minh đến thành phố metaverse

10:04, 14/01/2022

Trong bối cảnh vũ trụ số metaverse bùng nổ, thủ đô Hàn Quốc đã mạnh dạn tiên phong với kế hoạch đô thị thông minh Metaverse Seoul.