thẻ thanh toán quốc tế

Kienlongbank ra mắt thẻ thanh toán quốc tế không tiếp xúc

Kienlongbank ra mắt thẻ thanh toán quốc tế không tiếp xúc

11:21, 11/12/2019

Ra mắt thẻ thanh toán quốc tế không tiếp xúc (contactless), Kienlongbank ghi tên vào danh sách các ngân hàng Việt Nam sớm cập nhật công nghệ thanh toán ưu việt không tiếp xúc, không cần chạm.