thị phần bán lẻ

FPT Shop chiếm 31% thị phần bán lẻ laptop tại Việt Nam

FPT Shop chiếm 31% thị phần bán lẻ laptop tại Việt Nam

13:41, 06/07/2021

Theo báo cáo của hãng nghiên cứu thị trường GfK, tổng kết 5 tháng đầu năm 2021, FPT Shop đang là chuỗi cửa hàng có tốc độ tăng trưởng nhanh, vươn lên đứng đầu thị trường bán lẻ laptop với 31% thị phần.