Thời sự ICT

Apple muốn giảm bớt sự phục thuộc vào Samsung

Apple muốn giảm bớt sự phục thuộc vào Samsung

12:07, 20/04/2022

Theo thông tin rò rỉ, chỉ có duy nhất một mẫu iPhone 14 sẽ sử dụng màn hình do Samsung sản xuất.