thuế thu nhập cá nhân

Bkav ra mắt nền tảng Chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân điện tử

Bkav ra mắt nền tảng Chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân điện tử

16:23, 03/08/2022

Nền tảng cho phép các doanh nghiệp dễ dàng tạo lập, quản lý Chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân (TNCN) điện tử theo đúng chuẩn Quy định của Bộ Tài chính.