tiền mã hóa

Nhận diện bản chất pháp lý để "mở đường" cho tài sản ảo

17:47, 06/10/2022

Sáng 6/10, Viện Nghiên cứu lập pháp thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức hội thảo ''Kinh nghiệm một số quốc gia trên thế giới về quyền sở hữu đối với tài sản ảo và khuyến nghị cho Việt Nam''.