Tìm kiếm lỗ hổng bảo mật

Phát động chương trình tìm kiếm lỗ hổng bảo mật

Phát động chương trình tìm kiếm lỗ hổng bảo mật

13:34, 20/10/2021

Chương trình tìm kiếm lỗ hổng bảo mật (Chương trình Bug Bounty) cho tất cả các nền tảng chuyển đổi số quốc gia vừa được Bộ Thông tin và Truyền thông chính thức phát động ngày 18/10.