tối ưu hóa công cụ tìm kiếm

Hệ thống e-GP triển khai chức năng mới

18:11, 27/02/2023

Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (Hệ thống e-GP) sẽ triển khai thử nghiệm một số chức năng mới nhằm nâng cao tính năng quản lý, tìm kiếm, tổng hợp thông tin...