TorrentLocker

Trend Micro: Xuất hiện biến thể mới của mã độc tống tiền TorrentLocker

10:35, 13/03/2017

Các chuyên gia bảo mật vừa đưa ra cảnh báo về loại mã độc tống tiền TorrentLocker nổi tiếng, đang có biến thể mới ngụy trang dưới dạng tập tin đính kèm trong dịch vụ chia sẻ trực tuyến.