Triển khai FLoC

FLoC và tham vọng thay đổi cuộc chơi quyền riêng tư của Google

18:22, 17/05/2021

Ý tưởng mới của Goolge giúp tăng cường tính bảo mật thông tin khách hàng hơn so với hiện tại nhưng các nhà quảng cáo vẫn có thể xác định danh tính người dùng Internet từ các yếu tố khác.