Trung tâm IOC

Bình Định khai trương Trung tâm giám sát, điều hành đô thị thông minh

22:03, 16/11/2021

Ngày 16/11, UBND tỉnh Bình Định chính thức khai trương Trung tâm giám sát, điều hành đô thị thông minh (IOC) do Tập đoàn FPT phối hợp đầu tư và triển khai.