Truyền hình hội nghị

VNPT tham gia triển khai các giải pháp phục vụ họp trực tuyến kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XIV

VNPT tham gia triển khai các giải pháp phục vụ họp trực tuyến kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XIV

17:09, 19/10/2020

Với kinh nghiệm và uy tín nhiều năm liền phục vụ các sự kiện quan trọng của Quốc gia, Tập đoàn VNPT tiếp tục được tin tưởng giao nhiệm vụ phối hợp với các đơn vị thuộc Văn phòng Quốc hội triển khai họp trực tuyến kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XIV từ 20/10 đến hết 27/10/2020.