Twitter Blue

Tick xanh Twitter giá 2,7 triệu đồng tại Việt Nam

15:07, 27/03/2023

Nếu không muốn trả 2,7 triệu cho một năm gắn tick xanh Twitter, người dùng có thể thanh toán lẻ hằng tháng với giá 259.000 đồng.