ứng dụng FlixOnline

Phần mềm Android độc hại ẩn trong ứng dụng Netflix, lan truyền qua WhatsApp

11:27, 08/04/2021

Các nhà nghiên cứu tại Check Point Research cho biết có một mối đe dọa cho người dùng Android bằng cách lan truyền qua WhatsApp với lời hứa truy cập miễn phí vào nội dung Netflix.