Unstructured data

Sức mạnh của Dữ liệu phi cấu trúc trong kỷ nguyên dữ liệu hiện đại

Sức mạnh của Dữ liệu phi cấu trúc trong kỷ nguyên dữ liệu hiện đại

13:27, 24/11/2021

Chúng ta đang sống trong một giai đoạn mà các nhà phân tích thị trường như Gartner và IDC đã gọi với một cái tên là "Kỷ nguyên dữ liệu", một giai đoạn mà dữ liệu đã trở thành mạch máu cho hoạt động của các doanh nghiệp hiện đại.