vấn đề về pin iOS 11

Ứng dụng YouTube gặp vấn đề về thời lượng pin và nhiệt độ trên iOS 11

Ứng dụng YouTube gặp vấn đề về thời lượng pin và nhiệt độ trên iOS 11

11:55, 14/11/2017

Nhiều người dùng iPhone và iPad cho biết, sau khi thiết bị của họ được cập nhật lên iOS 11 đã gặp vấn đề liên quan đến thời lượng pin và nhiệt độ, mà nguyên nhân có thể xuất phát từ ứng dụng YouTube.