VCS

Công ty An ninh mạng Viettel gia nhập Tổ chức Chống lừa đảo Toàn cầu

17:04, 22/12/2020

Cùng đó, nền tảng chia sẻ tri thức an ninh mạng của Viettel (VCS-Threat Intelligence) trở thành sản phẩm được lựa chọn để tham gia vào mạng lưới của Tổ chức Chống lừa đảo Toàn cầu (Anti- Phishing Working Group – APWG).