Viettel Data Mining Platform

‘Bí mật’ nào trong Data Mining Platform của Viettel?

14:08, 26/09/2022

Từ ý tưởng đến thực tiễn chỉ có 3 năm, chính thức ra mắt thị trường 1 năm nhưng Data Mining Platform (DMP) của Trung tâm Không gian mạng Viettel đã có những bước phát triển nhảy vọt.