Viettel Security

Nâng cao hiệu quả quá trình vận hành, phản ứng sự cố an toàn thông tin

Nâng cao hiệu quả quá trình vận hành, phản ứng sự cố an toàn thông tin

11:17, 05/01/2022

VCS-CyCir là giải pháp điều phối, tự động hóa và phản ứng an ninh mạng (Viettel Security Orchestration, Automation and Response) của Công ty An ninh mạng Viettel giúp xác định, ưu tiên và tiêu chuẩn hóa cho các chức năng ứng phó sự cố.