Viettel VMS

Nền tảng phân tích video Viettel VMS – Công nghệ mở “Make in Vietnam”

Nền tảng phân tích video Viettel VMS – Công nghệ mở “Make in Vietnam”

11:15, 21/12/2021

Nền tảng quản lý và phân tích mở cho camera thông minh của Viettel cho phép người dùng, nhà tích hợp hệ thống, các công ty phát triển ứng dụng, công nghệ xử lý hình ảnh phát huy sự đổi mới và sáng tạo.