VinTech City

Vingroup thành lập cùng lúc 3 công ty công nghệ tổng vốn gần 400 tỷ đồng

14:25, 22/11/2018

Ngày 20/11, Hội đồng quản trị Vingroup đã ra nghị quyết về việc thành lập cùng lúc 4 công ty con với tổng số vốn 390 tỷ đồng. Trong đó, có 3 công ty công nghệ và 1 công ty du lịch.