VNPT e-Cabinet

Tp. HCM giải quyết các vấn đề nóng nhờ "Giao việc tức thời"

11:11, 10/07/2019

Là vùng kinh tế trọng điểm của cả nước, Tp.HCM có tốc độ phát triển kinh tế nhanh chóng với hơn 10 triệu dân và 300.000 doanh nghiệp trong và ngoài nước hoạt động, đồng thời cũng đối mặt với rất nhiều vấn đề… Vì thế, nhu cầu về giải quyết thủ tục hành chính hàng ngày đối với các cơ quan quản lý nhà