VNPT HSSK

VNPT HSSK: "Mảnh ghép" quan trọng trong triển khai hồ sơ sức khỏe điện tử toàn dân

14:06, 29/12/2022

Xây dựng và triển khai hệ thống Hồ sơ sức khỏe điện tử (EHR) hiện là xu hướng chung của thế giới, mục tiêu đặt ra mỗi người dân có một bản hồ sơ sức khỏe điện cá nhân theo dõi sức khỏe bản thân từ lúc sinh ra tới khi mất đi. Với hướng đi đó, Hệ thống Hồ sơ sức khỏe (HSSK) của VNPT đã góp phần không nhỏ trong công tác chăm sóc sức khỏe của ngành Y tế Việt Nam.