VNPT MSS

"Chìa khoá vàng" VNPT MSS: Nền tảng quản lý và bảo vệ an toàn thông tin cao cấp cho doanh nghiệp

"Chìa khoá vàng" VNPT MSS: Nền tảng quản lý và bảo vệ an toàn thông tin cao cấp cho doanh nghiệp

12:34, 22/06/2021

Giữa bối cảnh Việt Nam đang chuyển mình theo lộ trình chính phủ số, xã hội số và kinh tế số, vấn đề ưu tiên hàng đầu, góp phần tạo nền móng vững chắc cho công cuộc chuyển đổi số quốc gia chính là an toàn an ninh mạng. Với mục tiêu này, VNPT ISC (Trung tâm An toàn thông tin - VNPT) cho ra đời VNPT