VSIEM

VSIEM giải pháp ATTT hiện đại, chinh phục mọi thách thức trong công tác đảm bảo an ninh mạng

VSIEM giải pháp ATTT hiện đại, chinh phục mọi thách thức trong công tác đảm bảo an ninh mạng

12:05, 29/12/2021

Với nguồn lực là các kỹ sư an toàn thông tin Việt Nam, Giải pháp quản lý và phân tích sự kiện an toàn thông tin VSIEM được đánh giá là giải pháp an toàn thông tin toàn diện hỗ trợ đắc lực cho các cơ quan quản lý và đảm bảo bảo mật cho hạ tầng CNTT.