Windows 98

Tàu khám phá sao Hỏa vẫn dùng Windows 98

17:10, 27/06/2022

Một trong những công cụ hiện đại của con người dùng để khám phá vũ trụ vẫn đang chạy Windows 98 - hệ điều hành ra mắt cách nay gần một phần tư thế kỷ.