Windows ARM

Mac M1 có thể sắp được Microsoft "mở cửa" vào Windows

Mac M1 có thể sắp được Microsoft "mở cửa" vào Windows

13:47, 25/11/2021

Qualcomm và Microsoft đã có một thỏa thuận để hệ điều hành Windows ARM chỉ dành riêng cho chip của Qualcomm.