Windows Defender

Microsoft đang xây dựng phiên bản UWP của Windows Defender

11:58, 02/11/2016

Theo tin từ thành viên Marvin trong nhóm thảo luận “Microsoft Group” trên Telegram tiết lộ với Neowin, thì có rất nhiều các thay đổi và cập nhật mới mà Microsoft sẽ mang đến trong phiên bản Creators Update sắp phát hành vào trung tuần tháng 03/2017.