Windows Health Dashboard

Cập nhật Windows 11 và 10 gây sự cố điểm phát Wi-Fi

16:30, 20/06/2022

Microsoft đã cập nhật trang Windows Health Dashboard chính thức của mình nhằm cung cấp thông tin về một vấn đề mới xuất hiện trong Windows 11 và 10 liên quan đến các bản cập nhật gần đây.