XIAOMI CREATOR

Xiaomi công bố thương hiệu phim riêng mang tên Xiaomi Studios

11:11, 22/06/2021

Xiaomi đã tạo một tài khoản mới trên Weibo được mô tả sẽ là xưởng phim riêng mang tên Xiaomi Studios.