xu hướng BYOD

Thiết bị chưa đăng ký của nhân viên khiến các DN thiệt hại ít nhất 100.000 USD

14:04, 28/11/2022

Các thiết bị chưa đăng ký truy cập vào hệ thống doanh nghiệp đang đặt ra thêm thách thức mới cho các chuyên gia bảo mật, thậm chí "chuyển hóa" thành những thiệt hại cụ thể lên đến hàng trăm ngàn USD, theo Cisco.