Huawei công bố tân Chủ tịch khu vực Đông Nam Châu Á

Huawei công bố tân Chủ tịch khu vực Đông Nam Châu Á
Tạp chí Nhịp sống số - Ông James Wu mới đây đã được bổ nhiệm làm tân Chủ tịch khu vực Đông Nam Châu Á của Huawei. Như vậy, ông sẽ chịu trách nhiệm quản lý cũng như phát triển các hoạt động kinh doanh mới của Huawei tại 11 thị trường trong khu vực.

Thông tin từ Tập đoàn Công nghệ

Huawei, Nhân sự cao cấp, thị trường viễn thông, bổ nhiệm nhân sự, bổ nhiệm lãnh đạo, khu vực Đông Nam Á, James Wu, bổ nhiệm,
, ông James Wu đã đóng một vai trò quan trọng trong các chặng đường phát triển của công ty trong khu vực.

Trên cương vị mới, ông James Wu sẽ chịu trách nhiệm về hoạt động của công ty và chịu trách nhiệm phát triển kinh doanh các lĩnh vực giải pháp hạ tầng viễn thông, giải pháp doanh nghiệp và sản phẩm tiêu dùng trong khu vực Đông Nam Châu Á. Đồng thời ông cũng sẽ giám sát quản lý của công ty, đưa ra định hướng chiến lược, lãnh đạo phát triển kinh doanh và quan hệ khách hàng để định hướng phát triển rộng rãi hơn nữa các sáng tạo công nghệ của Huawei.

Có thể bạn quan tâm