Microsoft đặt mục tiêu đầy tham vọng về giảm khí thải carbon

Microsoft đặt mục tiêu đầy tham vọng về giảm khí thải carbon
Tạp chí Nhịp sống số - Microsoft vừa công bố lời hứa đầy tham vọng liên quan đến việc giảm lượng khí thải carbon phát ra môi trường từ nay đến năm 2050.

Đến năm 2050, Microsoft sẽ bù đắp toàn bộ lượng khí thải carbon mà họ đã sinh ra từ ngày công ty thành lập

Theo Neowin, Microsoft đã đặt mục tiêu trung tính carbon từ năm 2012, nhưng giờ đây hãng có mục tiêu mới còn cao hơn đó là loại bỏ càng nhiều carbon ra khỏi môi trường càng tốt. Cụ thể, đến năm 2050, lượng khí thải carbon mà công ty cắt giảm sẽ bù đắp lại tất cả lượng khí thải carbon mà công ty đã thải ra kể từ khi thành lập vào năm 1975.

Microsoft đã phác thảo ba phạm vi phát thải khác nhau. Đầu tiên là khí thải mà chúng ta trực tiếp tạo ra, như khí thải từ xe hơi. Thứ hai là gián tiếp, giống như những gì được sử dụng trong sản xuất nhiệt hoặc điện mà chúng ta sử dụng. Thứ ba cũng là gián tiếp, nhưng từ các hoạt động khác mà chúng ta làm, như carbon phát ra từ việc sản xuất các sản phẩm mà mọi người mua. Tất nhiên, Microsoft đều tham gia vào cả ba phạm vi này.

Công ty nói rằng, trong số 16 triệu tấn carbon mà công ty thải ra trong năm nay, có 100.000 nằm ở phạm vi một, 4 triệu ở phạm vi hai và 12 triệu ở phạm vi ba. Vì vậy, phạm vi ba là ưu tiên lớn nhất của công ty.

Đây chắc chắn là một trong những kế hoạch tham vọng nhất mà một công ty đã trình bày liên quan đến xóa “dấu chân carbon”, hay “biến đổi khí hậu”. Công ty không chỉ đặt mục tiêu âm tính carbon vào năm 2030 mà còn loại bỏ tất cả carbon đã sinh ra, và rõ ràng Microsoft sẽ được khen ngợi vì mục tiêu này.

Có thể bạn quan tâm