Microsoft Việt Nam 2012 – 2017 và những dấu ấn

Microsoft Việt Nam 2012 – 2017 và những dấu ấn
Tạp chí Nhịp sống số - Tính đến tháng 6/2017, ông Vũ Minh Trí đã chính thức gia nhập Microsoft 5 năm với vai trò là Tổng Giám đốc Microsoft Việt Nam. Là lãnh đạo đảm nhiệm điều hành các chiến lược, hoạt động kinh doanh và các sáng kiến phát triển Microsoft cho thị trường Việt Nam, liên tục 5 năm qua, ông đã để lại dấu ấn

Dưới đây là những sự kiện nổi bật của

Microsoft Việt Nam 2012 – 2017 và những dấu ấn

I. Đồng hành đẩy mạnh phát triển CNTT trên nhiều lĩnh vực kinh tế xã hội:

·  VNPT: Ngày 7 tháng 7 năm 2016 – Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) và Microsoft đã ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược nhằm đẩy mạnh quá trình tư vấn, cung cấp và triển khai các lĩnh vực CNTT thông tin trọng tâm. Đồng hành cùng VNPT, sự kiện này đánh dấu thêm một bước tiến quan trọng, củng cố cam kết của Microsoft trong việc hỗ trợ Chính phủ và các tổ chức tại Việt Nam tăng cường năng lực CNTT trên nhiều phương diện, tối ưu hóa việc triển khai và sử dụng CNTT cho các tổ chức và doanh nghiệp tại Việt Nam. Một trong những trọng tâm của Chính phủ Việt Nam là phát triển ngành công nghệ thông tin (CNTT), cơ sở hạ tầng CNTT và viễn thông nhằm đẩy mạnh việc nghiên cứu và phát triển CNTT. Với vai trò là tập đoàn tư vấn tin cậy hàng đầu về CNTT cho nhiều Chính phủ trên toàn cầu, Microsoft đã vạch ra một chiến lược phù hợp với kế hoạch phát triển CNTT của Việt Nam đến năm 2020, và phần chủ chốt là hỗ trợ Việt Nam củng cố và xây dựng nền tảng CNTT tiên tiến. Theo thỏa thuận với VNPT hai bên sẽ cùng hợp tác trong các “Lĩnh vực trọng tâm” bao gồm: (1) Điện toán đám mây , (2) An toàn bảo mật thông tin, (3) Thành phố thông minh.

· Bộ Tài chính giai đoạn 2016 – 2020: Ngày 25/11/2016 tại trụ sở Bộ Tài chính, Cục Tin học và Thống kê tài chính (THTK), Bộ Tài chính và Công ty Microsoft đã phối hợp tổ chức Lễ ký kết Bản ghi nhớ về Chương trình hợp tác Công nghệ thông tin giữa Cục THTK và Công ty Microsoft Việt Nam giai đoạn 2016-2020, tiếp nối thành công của giai đoạn 2014 - 2016. Theo đó, trong 5 năm tới chương trình hợp tác giữa Cục THTK và Công ty Microsoft Việt Nam tập trung vào bốn nội dung chính. Cụ thể: Microsoft Việt Nam sẽ cập nhật thông tin công nghệ, xu hướng CNTT theo định kỳ với cán bộ ngành Tài chính nhằm giúp Bộ Tài chính trong việc xây dựng các quy định về CNTT, phát triển nguồn nhân lực CNTT trong ngành Tài chính. Hai bên cũng sẽ hợp tác trong việc tư vấn mô hình kiến trúc CNTT và cơ sở dữ liệu ngành Tài chính theo Data ware house (kho dữ liệu), Big data; Xây dựng các giải pháp Hạ tầng và nền tảng trên công nghệ điện toán đám mây đối với một số dịch vụ và ứng dụng CNTT của ngành Tài chính có tích hợp chữ ký số. Tư vấn để đánh giá và đề xuất các phương án chuẩn hoá tối ưu các hệ thống CNTT nhằm nâng cao hiệu quả trong quản lý, vận hành và đảm bảo an toàn an ninh thông tin, phòng chống thất thoát dữ liệu.

· UBND tỉnh Khánh Hòa: Ngày 24/5/2017, Lễ ký kết bản ghi nhớ thỏa thuận hợp tác giữa UBND tỉnh Khánh Hòa và Microsoft Việt Nam thực hiện Đề án xây dựng TP. Nha Trang theo mô hình "thành phố thông minh" đã được ký kết. Ông Vũ Minh Trí cho biết, lễ ký kết nhằm chốt lại hợp tác giữa 2 bên thông qua các lĩnh vực trọng tâm để chuyển đổi và xây dựng TP. Nha Trang thành “thành phố thông minh”.

· Bộ Tài nguyên Môi trường: Trong 5 năm kể từ 2017 chương trình hợp tác giữa Cục THTK và Công ty Microsoft Việt Nam tập trung vào bốn nội dung chính. Cụ thể: Microsoft Việt Nam sẽ cập nhật thông tin công nghệ, xu hướng CNTT theo định kỳ với cán bộ ngành Tài chính nhằm giúp Bộ Tài chính trong việc xây dựng các quy định về CNTT, phát triển nguồn nhân lực CNTT trong ngành Tài chính.

· UBND thành phố Hà Nội: Thực hiện Nghị quyết 36a của Chính phủ ban hành ngày 14/10/2015 về chính phủ điện tử và Quyết định số 1819/QĐ-TTg ngày 26/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc Chương trình quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2016 – 2020, trong thời gian vừa qua, Thành phố Hà Nội đã tích cực đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước Thành phố, xây dựng chính quyền điện tử và Thành phố thông minh theo hướng tổng thể, đồng bộ và sử dụng chung thống nhất trên một hệ thống. Thành phố Hà Nội và Microsoft đã trao đổi, thống nhất ký kết nội dung biên bản ghi nhớ để phối hợp triển khai chính quyền điện tử, xây dựng Thành phố thông minh.

· Ký Hợp tác với Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh phát triển hạ tầng CNTT trên nền điện toán đám mây tháng 1/2016: nhằm tăng cường ứng dụng CNTT bằng công nghệ và giải pháp toàn diện của Microsoft, góp phần thúc đẩy và gia tăng việc triển khai những dịch vụ thăm khám, chẩn trị và chữa bệnh một cách tối ưu hơn tại Bệnh viện Đại học Y Dược Tp. Hồ Chí Minh.

· Hợp tác với Bộ Thông tin & Truyền thông: Tháng 3/2014, Bộ Thông tin & Truyền thông (TT&TT) chính thức ký Biên bản ghi nhớ với Microsoft nhằm xây dựng mối quan hệ hợp tác lâu dài và chặt chẽ, phối hợp để cùng thực hiện các mục tiêu chung trong bốn lĩnh vực trọng tâm bao gồm thúc đẩy hiện đại hóa cơ sở hạ tầng CNTT, nâng cao công tác bảo mật và tăng cường an ninh mạng, tập trung phát triển ứng dụng điện toán đám mây và phát triển nguồn nhân lực CNTT cho Việt Nam bao gồm kiến thức làm việc về cơ sở hạ tầng, an ninh và phát triển các ứng dụng phần mềm. Cũng trong khuôn khổ buổi lễ ký kết với Bộ TT&TT, Microsoft và Trung tâm ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam (VNCERT) thuộc Bộ TT&TT cũng cùng nhau ký kết một Biên bản ghi nhớ nhằm tăng cường công tác bảo mật máy tính và đảm bảo an toàn an ninh mạng trong bối cảnh hiểm họa mất an toàn an ninh thông tin ngày càng gia tăng tại Việt Nam.

· Cũng trong tháng 3/2014, Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên và Microsoft chính thức ký Biên bản ghi nhớ cùng nhau hướng tới những mục tiêu lớn trong công tác phát triển công nghệ thông tin tại địa phương, tạo đòn bẩy cho sự phát triển kinh tế và xã hội tại Thái Nguyên.

· Ký Hợp tác với Hiệp hội An toàn Thông tin Việt Nam (VNISA) nhằm tăng cường công tác bảo mật và an toàn thông tin tại Việt Nam, đánh dấu một bước tiến mới trong quan hệ hợp tác lâu dài mà hai bên hướng tới một cách cụ thể hơn, hiệu quả hơn và thiết thực hơn trong nỗ lực xây dựng một ngành công nghệ thông tin an toàn và lành mạnh.

· Hợp tác với UBND tỉnh Bắc Ninh tháng 11/2014: Trước những thách thức và khó khăn hiện tại do quá trình đô thị hóa và gia tăng dân số, việc đầu tư và phát triển vào nền tảng cơ sở hạ tầng CNTT vững chắc chính là hướng đi đúng đắn và giải pháp toàn diện mà tỉnh Bắc Ninh hướng tới thông qua hợp tác với Microsoft.

· Ký Hợp tác với tập đoàn Viettel tháng 9/2014 nhằm nâng cao hạ tầng và dịch vụ CNTT trên nền tảng đám mây cho các cơ quan Chính phủ Việt Nam. Theo thỏa thuận, Microsoft và tập đoàn Viettel sẽ hợp tác cung cấp hạ tầng cơ sở và dịch vụ trên nền tảng điện toán đám mây cho các cơ quan, bộ ban ngành Chính phủ Việt Nam xuyên suốt từ Hạ tầng như một dịch vụ (IaaS), Nền tảng như một dịch vụ (PaaS) tới phần quản lý dịch vụ đám mây – Phần mềm như một dịch vụ (SaaS).

· Tham gia Biên bản ghi nhớ với Sở Thông tin và Truyền thông Tp. Hồ Chí Minh nhằm hiện thực hóa mô hình Đô thị thông minh CityNext tháng 8/2014. Theo đó, hai bên sẽ phối hợp để cùng nhau triển khai các lĩnh vực trọng tâm bao gồm: Cơ sở hạ tầng Công nghệ thông tin (CNTT), cơ sở hạ tầng CNTT cho Đô thị thông minh; An toàn bảo mật thông tin; Phát triển ứng dụng điện toán đám mây; Đào tạo nhân lực, nhân sự CNTT; Các ứng dụng phục vụ quản lý chính quyền điện tử trong các lĩnh vực kinh tế xã hội; Thúc đẩy phát triển Công nghiệp Công nghệ thông tin và Điện tử trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh và nâng cao ý thức tuân thủ quyền Sở hữu Trí tuệ.

Microsoft Việt Nam 2012 – 2017 và những dấu ấn

II: Củng cố kênh đối tác tại Việt Nam:

Tháng 5/2016: Công ty Viễn thông Quốc tế FPT (FTI, thuộc FPT Telecom) đã được hãng Microsoft cấp chứng nhận đối tác Vàng về cung cấp giải pháp và dịch vụ Cloud (điện toán đám mây) ở Việt Nam. Mục tiêu sắp tới, FTI sẽ giành các chứng chỉ chuyên sâu và cao hơn như Partner Gold Cloud Productivity cũng như Cloud Platform nhằm phát triển mạnh hơn trong việc triển khai dịch vụ Cloud Azure và Office 365 cho các doanh nghiệp ở Việt Nam.

Tháng 6/2015: Microsoft Việt Nam và Công ty Cổ phần Hạ tầng Viễn thông CMC đã ký kết biên bản ghi nhớ xác nhận việc CMC Telecom trở thành đối tác chiến lược cung cấp dịch vụ điện toán đám mây Cấp I của Microsoft tại Việt Nam. Theo biên bản này, toàn bộ dịch vụ trên nền tảng điện toán đám mây của Microsoft sẽ được CMC Telecom trực tiếp phân phối và cung cấp tại thị trường Việt Nam trong vai trò là Nhà cung cấp dịch vụ CSP Cấp I (Cloud Solution Provider Tier 1) cho khách hàng doanh nghiệp trong và ngoài nước (doanh nghiệp vừa và nhỏ, doanh nghiệp lớn).

Tháng 6/2013, Microsoft Việt Nam và Công ty Cổ phần Dịch vụ Công nghệ Dịch vụ Tin học HPT đã chính thức kí kết và công bố cam kết hỗ trợ mạnh mẽ việc phát triển phần mềm và dịch vụ CNTT cho các doanh nghiệp. Thỏa thuận này giúp mở ra một hướng đi mới, đưa lại nhiều lợi ích nhất cho khách hàng của cả hai phía nói riêng và toàn bộ khối doanh nghiệp trong nước nói chung. Đặc biệt, việc ký kết này đã giúp HPT trở thành đối tác chiến lược duy nhất của Microsoft trong mảng phần mềm và dịch vụ CNTT tối ưu cho doanh nghiệp tại Việt Nam (National System Integrators – NSI). Theo thỏa thuận, Microsoft sẽ đóng vai trò chuyên gia cố vấn cao cấp và cũng là đối tác công nghệ chiến lược đáng tin cậy của HPT trong việc phát triển phần mềm và dịch vụ cho doanh nghiệp. Hai bên cùng hướng đến việc phát triển các giải pháp dựa trên nền công nghệ Microsoft bao gồm các phần mềm Quản lý Nội dung Doanh nghiệp (Enterprise Content Management), Business Intelligence & Analytics, Quản lý Quan hệ khách hàng (Customer Relationship Management), Truyền thông hợp nhất (UC), Data Warehousing…

Tháng 9/2013, Microsoft công bố Petrosetco là nhà phân phối thiết bị, giải pháp và các sản phẩm công nghệ của Microsoft tại thị trường Việt Nam và chính thức trở thành nhà phân phối của Microsoft, tiến hành phân phối các thiết bị, sản phẩm và giải pháp công nghệ toàn diện của Microsoft trên các thị trường Việt Nam, Lào và Campuchia. Trong lĩnh vực phân phối, Petrosetco được đánh giá là nhà phân phối mạnh, luôn mang đến cho khách hàng những sản phẩm dịch vụ tối ưu và chất lượng nhất, luôn hiện đại nhất nhưng có chi phí thấp nhất.. Trở thành nhà phân phối chính thức của Microsoft Việt Nam, Petrosetco sẽ đồng hành cùng khối đối tác Microsoft, hoàn thành sứ mệnh đưa được những sản phẩm và dịch vụ tốt nhất cho khách hàng.

Tháng 12/2014, Microsoft và nhà bán lẻ Thế giới Di động chính thức ký kết thỏa thuận đối tác chiến lược nằm trong kế hoạch và định hướng toàn cầu về công nghệ ‘Cloud First, Mobile First”. Thỏa thuận hợp tác này nhằm thúc đẩy việc đưa các sản phẩm chính hãng chất lượng cao đến người tiêu dùng Việt Nam. Có thể nói, Biên bản ghi nhớ này là kế hoạch hợp tác đột phá mà hai bên hướng tới một cách hiệu quả và thiết thực hơn trong nỗ lực đưa các sản phẩm chính hãng, có bản quyền, cung cấp những trải nghiệm tốt nhất và cạnh tranh nhất cho người tiêu dùng tại thị trường Việt Nam.

5. Ngày báo chí Microsoft lần đầu tiên tại Việt Nam: Tháng 10/2013, đại diện phóng viên, nhà báo và các hãng thông tấn khắp Việt Nam đã hội tụ tại Đà Nẵng trong sự kiện mang tên “Trải nghiệm một thế giới rộng lớn hơn: New Windows, New Wider World”. Điểm nhấn của sự kiện là giới thiệu hệ điều hành mới Windows 8.1 và chứng minh cam kết của Microsoft trong việc tiếp tục hiện thực hóa cuộc cách mạng PC, đem đến thế hệ Windows mới, nâng tầm linh hoạt cho PC và đưa lại sự năng suất cho máy tính bảng, kèm sự tiện dụng cho các thiết bị di động mới nhất, để người sử dụng có thể làm việc hiệu quả, giải trí linh hoạt trên các thiết bị cá nhân. Tại hội thảo, qua các phần thuyết trình cô đọng cùng phần trình diễn sản phẩm sắc nét, các nhà báo còn hào hứng trải nghiệm hệ sinh thái Windows như Windows Phone 8, Microsoft Office 2013, đặc biệt là hệ điều hành mới Windows 8.1 trên đa dạng các thiết bị mới của các đối tác Sony, Asus, HP, Lenovo và Nokia,..

6. Ký kết thoả thuận Hợp tác với Bộ Giáo dục và Đào tạo: Tháng 11/2013, Bộ Giáo Dục và Đào Tạo (MoET) và Microsoft đã ký kết thỏa thuận Hợp tác Giáo dục nhằm nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy, học tập và quản lý giáo dục cho đội ngũ nhà giáo và cán bộ lãnh đạo giai đoạn 2013 – 2018. Thỏa thuận được triển khai đã giúp cán bộ trong ngành Giáo dục và Đào Tạo, giáo viên, sinh viên và học sinh ứng dụng được CNTT từ mức cơ bản đến nâng cao vào quá trình quản lý, giảng dạy và học tập, hướng tới mục tiêu xây dựng và phát triển thành công một nền giáo dục toàn diện và hiện đại, đồng thời là tiền đề, để thực hiện một loạt các hoạt động Hợp tác Giáo dục tại Việt Nam cho giai đoạn từ 2013 đến năm 2018

7. Tặng Office 365 cho các tổ chức NGO tại Việt Nam: Tháng 12/2013, Microsoft Việt Nam ra mắt chương trình Office 365 for Nonprofits tại Việt Nam. Chương trình tặng Office 365 cho các tổ chức NGO của Microsoft hiện đã triển khai tại 41 quốc gia và dự kiến sẽ lên đến con số 90 quốc gia trên toàn cầu vào tháng 7/2014. Tại sự kiện, ông Vũ Minh Trí, Tổng Giám đốc Microsoft Việt Nam nhấn mạnh: “Microsoft muốn tài trợ cho các tổ chức NGOs quyền truy cập vào các công cụ năng suất và cộng tác dựa trên nền tảng đám mây tốt nhất, giúp họ giảm đi được kinh phí, tài nguyên cũng như thời gian đầu tư vào CNTT, tập trung các tài nguyên đó vào công tác trợ giúp xã hội để giải quyết các vấn đề toàn cầu như xóa đi bệnh tật, dạy học và xóa mù chữ hay đảm bảo cho môi trường bền vững.. Các đơn vị NGO hoạt động giống như mọi tổ chức, doanh nghiệp khác nhưng họ đang thiếu các nguồn lực để áp dụng các công nghệ mới nhất. Gói tài trợ Office 365 của Microsoft sẽ giúp các tổ chức NGO gia tăng được hiệu quả trong vận hành.

8. Liên tục 4 năm từ 2013 – 2016 được vinh danh là nơi làm việc tốt nhất Việt Nam: Trong khảo sát do Anphabe phối hợp với Nielsen ra mắt kể từ 2/2014, liên tục 4 năm liền, Microsoft Việt Nam được vinh danh số 1 trong danh sách các công ty CNTT có không gian làm việc tốt nhất. Không chỉ được vinh danh tại Việt Nam, trong bảng xếp hạng thế giới, từ các thống kê khác nhau, Microsoft cũng là đơn vị có không gian làm việc tốt nhất – luôn được vinh danh là một trong những môi trường làm việc tuyệt vời nhất tại Châu Âu và trên toàn cầu, do tổ chức Great place to work Institute bình chọn… Theo đối tác và nhân viên Microsoft, Microsoft xứng đáng có được danh hiệu này bởi tại đây luôn tồn tại văn hóa tin tưởng bền vững, là nơi các cơ hội được hỗ trợ phát triển trong một môi trường sáng tạo. Microsoft đã và đang tiếp tục kiến tạo không gian làm việc, để ở đó nhân viên có thể đóng góp ý tưởng cá nhân và đều có chung một niềm đam mê: Tạo ra những công nghệ thay đổi thế giới.

9. Đầu tư 3 triệu đô cho chương trình YouthSpark tại Việt Nam: Khoản đầu tư này sẽ được sử dụng để thúc đẩy giáo dục và phát triển kỹ năng công nghệ cho thanh niên tại Việt Nam trong 3 năm từ 2014 – 2016. Công bố mới nhất này củng cố hơn nữa cam kết lâu dài của Microsoft đối với tương lai của Việt Nam trong việc phát triển nền kinh tế đất nước, khuyến khích sự sáng tạo và giúp đỡ người dân Việt Nam làm được nhiều hơn và đạt được kết quả cao hơn cho bản thân, gia đình và đất nước của mình. Chương trình YouthSpark tại Việt Nam sẽ tập trung chính vào 3 lĩnh vực: phát triển nhân viên, mở rộng đầu tư cho thanh niên trên khắp Việt Nam và hỗ trợ các nhà lãnh đạo trẻ trong nước.

11. Nhận giải thưởng cống hiến cho cộng đồng do phòng Thương Mại Hoa Kỳ AmCham trao tặng: Tháng 11/2016, Phòng Thương mại Hoa Kỳ (gọi tắt là Amcham) tiếp tục vinh danh Microsoft Việt Nam về sự nghiệp cống hiến cho Cộng đồng năm 2016 (AmCham CSR Recognition Award 2016) tại sự kiện Hội nghị thường niên Amcham. Đây là năm thứ hai liên tiếp, Microsoft Việt Nam nhận được giải thưởng danh giá của Amcham, ghi nhận cho nỗ lực hoạt động kinh doanh minh bạch, quản trị hiệu quả, phục vụ cộng đồng xuất sắc, đồng thời tạo ra mô hình điển hình và là tấm gương tiêu biểu cho các doanh nghiêp noi theo, đặc biệt trong việc hỗ trợ các cá nhân và tổ chức sáng tạo hơn và đạt kết quả cao hơn.

12. Khởi động và vận hành chương trình “CLAS Expara Startup Accelerator” hỗ trợ các Doanh nghiệp khởi nghiệp 2015 – 2017: CLAS Expara Startup Accelerator là dự án hỗ trợ gia tăng năng lực cho các doanh nghiệp khởi nghiệp, do Microsoft Việt Nam khởi xướng, kết hợp với Expara – công ty tiên phong hàng đầu của Singapore chuyên cung cấp vốn khởi nghiệp, thúc đẩy và là vườn ươm doanh nghiệp; và CLAS – Công ty Khởi nghiệp của Trung tâm Sáng tạo SHTP Microsoft Việt Nam. Trung tâm được thành lập nhằm hỗ trợ các Doanh nghiệp khởi nghiệp có thêm công cụ, tư liệu, tư vấn từ các thành viên thuộc chương trình. Theo hồ sơ nhận từ các doanh nghiệp khởi nghiệp cần hỗ trợ vốn, trải qua 2 vòng sơ khảo và chung khảo của vòng 1 năm 2015, hội đồng giám khảo của chương trình bao gồm Microsoft và các đối tác Expara, CLAS đã chấm điểm ý tưởng và chấp nhận 8 hồ sơ dự án từ các doanh nghiệp là: BinPon, CLAS Healthcare, CloudJet Solutions, DataFirst, Mimosa Technology, MegaNet, Online Interactive Training Services, Rockit English. Những hồ sơ kể trên hoàn toàn phù hợp các tiêu chí của chương trình Accelerator’s 2016.

Có thể bạn quan tâm

Vừa qua, trong khuôn khổ Lễ công bố và trao giải thưởng Sao Khuê 2024, Giải pháp thanh toán đa phương thức dành cho Doanh nghiệp của Sacombank đã xuất sắc vượt qua 271 đề cử, với nhiều vòng thẩm định khắt khe để đạt xếp hạng 5 sao trong lĩnh vực Ngân hàng số. Đây là năm thứ 4 liên tiếp Sacombank vinh dự nhận giải thưởng danh giá này vì những sáng kiến, sản phẩm mang tính đột phá công nghệ, đem lại trải nghiệm tối ưu cho người dùng.