MSB công bố hoàn thành 3 trụ cột của Basel II

MSB công bố hoàn thành 3 trụ cột của Basel II
Tạp chí Nhịp sống số - Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) vừa công bố đã hoàn thành triển khai việc tuân thủ trụ cột cuối cùng của Basel II - Quy trình đánh giá nội bộ về mức độ đủ vốn (ICAAP – Trụ cột 2). Trước đó, trụ cột 1 và 3 đã được MSB hoàn hành từ tháng 7/2019.

Theo đại diện MSB, trụ cột 2 được ngân hàng hoàn thành sớm gần 1 năm so với yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước. MSB cũng đồng thời là 1 trong số những ngân hàng tiên phong hoàn thành cả 3 trụ cột của

 Basel II, quản trị rủi ro tài chính, Tài chính – Ngân hàng, MSB, ICAAP,

Việc hoàn thành ICAAP – trụ cột cuối cùng của Basel 2 về quản trị rủi ro và hệ thống kiểm soát nội bộ là nguồn thông tin minh bạch và toàn diện giúp nâng cao uy tín của MSB trên thị trường Việt Nam nói riêng và thị trường quốc tế nói chung.

Ông Nguyễn Hoàng Linh – Quyền Tổng Giám đốc MSB cho biết: “Việc hoàn thành sớm cả 3 trụ cột của Basel II là tiền đề và động lực để MSB tiếp tục hướng tới các chuẩn mực quản trị rủi ro quốc tế cao hơn như Basel III. Điều này cũng giúp MSB quản trị và điều hành hoạt động kinh doanh một cách chủ động, minh bạch, an toàn và bền vững”.

Quảng cáo

MSB cho biết sẽ tiếp tục triển khai phát triển Basel II theo phương pháp nâng cao và hướng tới các chuẩn mực của Basel III vào công tác quản trị rủi ro của Ngân hàng. Bên cạnh đó, MSB đã lên kế hoạch triển khai áp dụng các chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế về ghi nhận và đo lường các công cụ tài chính – IFRS9 trong hoạt động tài chính và quản trị rủi ro.

Việc áp dụng các tiêu chuẩn quốc tế được cho là sẽ giúp Ngân hàng này có sự điều chỉnh về định hướng chiến lược trên cơ sở quản trị rủi ro hiệu quả nhằm đạt được mục tiêu kinh doanh và phát triển an toàn, bền vững.

Như vậy, đến nay có 4 ngân hàng chính thức công bố hoàn thành 3 trụ cột Basel II gồm VIB, TPBank, VPBank và MSB. Ngân hàng Bản Việt và BIDV cũng từng công bố chuẩn bị hoàn thực hiện trụ cột 3.

Có thể bạn quan tâm