Nhiều đề cử "sáng giá" tham gia Chương trình Bình chọn sản phẩm, dịch vụ ATTT 2019

Nhiều đề cử
Tạp chí Nhịp sống số - Đã có 30 sản phẩm, dịch vụ an toàn thông tin của 15 tổ chức, doanh nghiệp tham gia vòng chung tuyển của Chương trình (tăng 30% so với năm 2018).

Đây là lần thứ tư Chương trình Bình chọn sản phẩm, dịch vụ An toàn thông tin chất lượng cao được Hiệp hội An toàn thông tin Việt Nam (VNISA) triển khai cùng chuỗi sự kiện Ngày An toàn thông tin Việt Nam, dưới sự bảo trợ của Bộ Thông tin và Truyền thông và sự phối hợp của Cục an toàn thông tin (Bộ TTTT). Chương trình được triển khai cả ở Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh.

Năm nay, Danh hiệu do Chương trình trao tặng cho sản phẩm, dịch vụ ATTT bao gồm: “Sản phẩm an toàn thông tin chất lượng cao”; “Sản phẩm an toàn thông tin mới xuất sắc”, “Dịch vụ an toàn thông tin tiêu biểu”.

Trên cơ sở két quả bình chọn của chương trình, Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ lựa chọn các sản phẩm, dịch vụ để đưa vào danh mục các sản phẩm, giải pháp, dịch vụ an toàn thông tin mạng nội địa ưu tiên sử dụng trong các hệ thống thông tin cấp độ 3 trở lên và các hệ thống thông tin phục vụ Chính phủ diện tử theo Chỉ thị 14/CT-TTg ngày 07/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường đảm bảo an toàn, an ninh mạng nhằm cải thiện chỉ số xếp hạng của Việt Nam.

Năm nay, đã có 30 sản phẩm, dịch vụ của 15 tổ chức, doanh nghiệp đã qua vòng sơ tuyển và đang được các Tiểu ban của Hội đồng bình chọn tổ chức đánh giá, thẩm định (trong đó: sản phẩm  ATTT chất lượng cao: 09, sản phẩm ATTT Mới xuất sắc: 8, Dịch vụ ATTT chất lượng cao: 13).

Quá trình đánh giá, kiểm định các sản phẩm, dịch vụ ATTT có sự tham gia của các phòng thí nghiệm, phòng nghiên cứu của các tổ chức như Cục Quản lý Mật mã Dân sự và Kiểm định sản phẩm mật mã (Ban Cơ yếu Chính phủ), Trung tâm VNCERT (Bộ TT&TT), Viện 10 (Bộ Tư lệnh 86, Bộ Quốc Phòng), Đội Chuyên gia Chi hội VNISA Phía Nam.

Đến hết tháng 10/2019, quá trình kiểm định, thẩm định sẽ hoàn tất và Cuộc họp của Hội đồng để đánh giá, bình chọn các sản phẩm, dịch vụ ATTT năm 2019 dự kiến sẽ được tổ chức vào ngày 16/11/2019 tại Hà Nội.

Các tổ chức, DN có sản phẩm, dịch vụ ATTT tham gia vào vòng chung tuyển Chương trình bình chọn 2019

1.            Công ty An ninh mạng Viettel
2.            Công ty Công nghệ thông tin VNPT – VNPT-IT
3.            Công ty TNHH Hệ thống thông tin FPT – FIS
4.            Công ty TNHH An ninh An toàn Thông tin CMC (CMC INFOSEC)
5.            Công ty CP BKAV
6.            Công ty Không gian an ninh mạng Việt Nam (VNCS)
7.            Công ty CP chữ ký số Vina
8.            Công ty CP tin học Mi Mi ( Mi2)
9.            Công ty CP tin học Efy Việt Nam
10.         Công ty Cổ phần Phát triển phần mềm và Hỗ trợ công nghệ (Misoft)
11.         Công ty Cổ phần Dịch vụ Công nghệ Tin học HPT
12.         Công ty Cổ phần An ninh mạng Việt Nam (VSEC )
13.         Công ty CP Cystack Việt Nam
14.         Viện 10/ Bộ Tư lệnh 86
15.         CTCP Tập đoàn MK

Có thể bạn quan tâm