Oracle ra mắt Cơ sở Dữ liệu tự bảo vệ và sửa chữa nhờ công nghệ học máy

Oracle ra mắt Cơ sở Dữ liệu tự bảo vệ và sửa chữa nhờ công nghệ học máy
Tạp chí Nhịp sống số - Ngày 27/03/2018, ông Larry Ellison, Chủ tịch điều hành, kiêm Giám đốc kỹ thuật của Oracle, đã công bố sự ra đời của dịch vụ đầu tiên dựa trên nền tảng mang tính cách mạng hoàn toàn mới - Cơ sở Dữ liệu Tự động của Oracle (Oracle Autonomous Database).

Theo đó, Đám mây Kho Dữ liệu Tự động của

Oracle, điện toán đám mây, Machine Learning,

Đám mây Kho Dữ liệu Tự động này cung cấp toàn bộ tính năng phân tích, bảo mật và khả dụng cao của Cơ sở Dữ liệu Oracle, mà không yêu cầu những thao tác phức tạp về cài đặt cấu hình, điều chỉnh và quản trị - ngay cả khi tải công việc và lượng dữ liệu thay đổi.

Cơ sở dữ liệu tự động này được Oracle giới thiệu như một dịch vụ với đẳng cấp hoàn toàn mới, không cần đến sự quản lý của người dùng, hỗ trợ việc vận hành một kho dữ liệu đám mây trở nên dễ dàng, nhanh chóng và linh hoạt. Đặc biệt, theo đại diện Oracle, Đám mây Kho Dữ liệu Tự động của Oracle hoạt động nhanh tới mức Oracle có thể bảo đảm tốc độ xử lý dữ liệu nhanh bằng Amazon Web Services nhưng chi phí chỉ bằng một nửa.

Quảng cáo

Đám mây Kho Dữ liệu Tự động của Oracle là dịch vụ đầu tiên trong hệ thống danh mục dịch vụ Đám mây Cơ sở Dữ liệu Tự động của Oracle. Một số dịch vụ khác đang được phát triển bao gồm Cơ sở Dữ liệu Tự động Oracle phục vụ hoạt động Xử lý Giao dịch, Cơ sở Dữ liệu Tự động Oracle NoSQL cho tốc độ đọc và ghi dữ liệu cao với quy mô lớn (thường được đòi hỏi khi sử dụng Mạng lưới vạn vật kết nối Internet - IoT), và Cơ sở Dữ liệu Đồ thị Tự động Oracle phục vụ việc phân tích mạng lưới.

Kho Dữ liệu Tự động của Oracle được xây dựng dựa trên nền tảng Cơ sở dữ liệu Oracle 18c (Oracle Database 18c), bản phát hành đầu tiên của mô hình phát hành phần mềm cơ sở dữ liệu thường niên mới của Oracle. Là môi trường phát triển thuận lợi của những cách tân và cải tiến với hơn 100 tính năng mới, Cơ sở dữ liệu Oracle 18c đang có sẵn tại Dịch vụ Đám mây Oracle (Oracle Cloud Services), các hệ thống được thiết kế bởi Oracle và trang livesql.oracle.com.

Trong năm nay, Oracle đã lên kế hoạch đưa vào hoạt động các dịch vụ bao gồm Phân tích Tự động Oracle (Oracle Autonomous Analytics), Di động Tự động Oracle (Oracle Autonomous Mobility), Phát triển Ứng dụng Tự động Oralce (Oracle Autonomous Application Development) và Tích hợp Tự động Oralce (Oracle Autonomous Integration).

Có thể bạn quan tâm