VMware định hướng giúp khách hàng nắm bắt cơ hội tại vùng hệ thống biên

Tạp chí Nhịp sống số - Danh mục sản phẩm VMware Edge cho phép các tổ chức vận hành, quản lý và bảo mật các ứng dụng tốt hơn trên các vùng hệ thống biên gần và xa.

Ngày 26/10, Các tổ chức đang phân tán các ứng dụng công việc lên nhiều đám mây, đồng thời cũng đang mở rộng tới vùng hệ thống biên – nhờ thế các ứng dụng và dịch vụ đang đến gần hơn tới điểm liên kết con người, dữ liệu và vạn vật với thế giới số được kết nối.

Tại sự kiện VMworld 2021, VMware giới thiệu cách họ giúp khách hàng của mình làm chủ môi trường đa đám mây phức tạp, đồng thời công bố tầm nhìn của mình về việc VMWare sẽ giúp khách hàng dịch chuyển tới vùng hệ thống biên như thế nào. VMWare cũng giới thiệu VMware Edge, một danh mục sản phẩm cho phép các tổ chức vận hành, quản lý và bảo mật tốt hơn các ứng dụng ở vùng hệ thống biên trên nhiều đám mây khác nhau.

Ông Sanjay Uppal, Phó Chủ tịch cấp cao kiêm Tổng giám đốc, mảng Nhà cung cấp dịch vụ và Edge, VMware, cho biết: “Một loại hình ứng dụng công việc mới đang xuất hiện, ứng dụng edge-native, phải vận hành hoàn toàn ở hệ thống biên để đạt hiệu năng như dự định. Các thiết bị AR/VR, phương tiện giao thông được kết nối và các game nhập vai đang trở thành các ứng dụng chủ đạo trong cuộc sống. Công nghệ 5G đã biến việc sử dụng robot tương tác, các đội thiết bị bay không người lái và bản sao kỹ thuật số trở thành hiện thực. VMware cung cấp vùng hệ thống biên đa đám mây, một nền tảng đáng tin cậy giúp các tổ chức phát triển trong bối cảnh công nghệ hệ thống biên đang trở nên ngày càng khả dụng”.

Quảng cáo

Định nghĩa hệ thống vùng biên (Edge)

VMware định nghĩa vùng hệ thống biên là hạ tầng số phân tán để vận hành ứng dụng công việc tại nhiều địa điểm, nằm gần người dùng và các thiết bị tạo và sử dụng dữ liệu. Vị trí của ứng dụng công việc tại vùng hệ thống biên là yếu tố quan trọng để đáp ứng các yêu cầu của ứng dụng edge-native:

  • Một ứng dụng công việc edge-native nằm trong khu vực giữa đám mây điện và vị trí của khách hàng truy cập từ xa, và được phân phối dưới dạng dịch vụ, được gọi là gần biên - near edge.
  • Một ứng dụng công việc edge-native nằm tại địa điểm của khách hàng truy cập từ xa, tại vị trí gần nhất với các thiết bị đầu cuối, được gọi là xa biên - far edge.

Các ứng dụng Edge-native yêu cầu một vùng hệ thống biên đa đám mây có khả năng gắn kết các dịch vụ lớp dưới đang chạy trên mạng nhà cung cấp dịch vụ (ví dụ: dịch vụ kết nối riêng, 5G của nhà mạng, dịch vụ phân chia mạng) với các dịch vụ lớp trên, (ví dụ: SASE) và tính năng trừu tượng hóa (abstraction) dịch vụ điện toán cho các ứng dụng hệ thống biên. Tất cả các hoạt động này được điều phối bởi một nền tảng quản lý cung cấp các tính năng quan sát, cài đặt, cấu hình, hoạt động và quản lý nhất quán trên tất cả các địa điểm của vùng hệ thống biên.

Có thể bạn quan tâm