CMC có tân Chủ tịch và đặt mục tiêu doanh thu hơn 4.100 tỷ đồng trong 2016

CMC có tân Chủ tịch và đặt mục tiêu doanh thu hơn 4.100 tỷ đồng trong 2016
Tạp chí Nhịp sống số - Kết thúc Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016, Tập đoàn Công nghệ CMC đã chính thức có Chủ tịch mới đồng thời đặt mục tiêu doanh thu trong năm 2016 sẽ đạt 4100 tỷ đồng.

Chiều qua, 29/6/2016. Đại hội Cổ đông thường niên năm 2016 của Tập đoàn Công nghệ

Với những thành quả đã đạt được, Tập đoàn Công nghệ CMC vững tin đề ra kế hoạch, chiến lược phát triển trong năm 2016, đó là: Tiếp tục chiến lược đầu tư và phát triển tăng thị phần ở các thị trường trọng điểm với ba lĩnh vực chủ chốt là Tích hợp, Phần mềm và Viễn thông, duy trì và tìm kiếm cơ hội mới cho lĩnh vực Phân phối lắp ráp.  Cụ thể, năm 2016, Tập đoàn Công nghệ CMC đặt ra các chỉ tiêu doanh thu thuần đạt 4.167 tỷ, doanh thu thuần hợp nhất đạt 3.800 tỷ, lợi nhuận trước thuế trên báo cáo hợp nhất đạt 179,77 tỷ, lợi nhuận sau thuế đạt 115,25 tỷ và dự kiến mức cổ tức năm 2016 là 10%.

Tiếp đó, đại diện HĐQT và BKS đã trình bày các báo cáo đánh giá kết quả hoạt động năm 2015 và kế hoạch hành động năm 2016 của HĐQT và BKS. Đại hội cũng đã nghe trình bày các tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán, sửa đổi nội dung điều lệ công ty, bổ nhiệm ông Nguyễn Trung Chính làm Tổng Giám đốc nhiệm kỳ 2016 – 2021. Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình Đại hội đồng Cổ đông. Kết quả như sau:

  • Danh sách trúng cử thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ III (2016-2021): ông Nguyễn Trung Chính, ông Hoàng Ngọc Hùng, ông Nguyễn Minh Đức, ông Đào Mạnh Kháng, ông Trương Tuấn Lâm, bà Nguyễn Tường Vy, ông Tạ Hoàng Linh, ông Nguyễn Kim Cương, ông Nguyễn Phước Hải
  • Danh sách trúng cử thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ III (2016-2021): Ông Nguyễn Đức Khương, bà Vũ Thị Phương Thanh, ông Trương Thanh Phúc, ông Nguyễn Thành Nam.
  • Toàn bộ các báo cáo và tờ trình trình bày tại đại hội đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ nhất trí cao 99,94%.


Ông Nguyễn Trung Chính được tín nhiệm bầu giữ chức vụ Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Công nghệ CMC

Tại đại hội, các thành viên HĐQT đã nhóm họp và nhất trí bầu ông Nguyễn Trung Chính làm Chủ tịch HĐQT công ty. Theo điều lệ công ty, Đại hội cũng thông qua việc ông Nguyễn Trung Chính – Tổng Giám đốc đồng thời là Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty.

Có thể bạn quan tâm