Diễn tập thực chiến ứng cứu xử lý sự cố an toàn thông tin năm 2022

Tạp chí Nhịp sống số - Nhằm tăng cường năng lực cho đội ngũ ứng cứu an ninh thông tin, buổi Diễn tập thực chiến ứng cứu xử lý sự cố an toàn thông tin vừa diễn ra tại thành phố Đà Nẵng vào ngày 19-20/12/2022.

Diễn tập thực chiến nhằm nâng cao năng lực đảm bảo an ninh thông tin

Thực hiện Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 13/10/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh triển khai các hoạt động ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng Việt Nam và Chỉ thị số 60/CT-BTTTT ngày 16/9/2021 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) về việc tổ chức triển khai diễn tập thực chiến bảo đảm an toàn thông tin mạng, ngày 19-20/12/2022, Sở TT&TT thành phố Đà Nẵng đã phối hợp với Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp không giang mạng Việt Nam (VNCERT/CC) tổ chức Diễn tập thực chiến ứng cứu xử lý sự cố an toàn thông tin.

Tham gia diễn tập có đại diện của Lữ đoàn 3 - Bộ Tư lệnh 86, Công an thành phố, Phòng PA05 - Công an thành phố, đại diện các Sở Thông tin và Truyền thông khu vực miền Trung, các cán bộ chuyên trách công nghệ thông tin/an toàn thông tin của các cơ quan, đơn vị,sở, ban, ngành, các quận, huyện, các cơ quan Trung ương, các doanh nghiệp hạ tầng kỹ thuật quan trọng, các trường đại học trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Ông Lê Công Phú phát biểu tại buổi Diễn tập thực chiến
Ông Lê Công Phú, Phó Giám đốc VNCERT/CC phát biểu tại buổi diễn tập 

Ông Lê Công Phú - Phó Giám đốc VNCERT/CC - nhấn mạnh: "Để sẵn sàng các phương án chủ động ứng phó khi tấn công xảy ra, bên cạnh việc đầu tư vào công nghệ thì các hoạt động diễn tập thực chiến cần được duy trì thường xuyên, qua đó kinh nghiệm xử lý sự cố của đội ứng cứu sự cố được cọ xát, rèn luyện và cải tiến, đồng thời những sai sót và hạn chế về công nghệ, quy trình được phát hiện kịp thời để tinh chỉnh. Từ đó, nâng cao năng lực tổng thể, sẵn sàng ứng phó trước các cuộc tấn công trong thực tế".

Quảng cáo

Phát hiện sớm, khắc phục nhanh các điểm yếu và lỗ hổng bảo mật

Ông Lê Sơn Phong, Phó Giám đốc Sở Sở TT&TT Đà Nẵng cho biết “Thành phố Đà Nẵng đã nhận thức vị trí, tầm quan trọng của an toàn thông tin mạng là yếu tố quan trọng hàng đầu tạo ra hạ tầng bền vững trong suốt quá trình xây dựng chính quyền điện tử, thành phố thông minh và chuyển đổi số. Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số thành phố đã thành lập Tiểu Ban An toàn thông tin và Đội ứng cứu xử lý sự cố an toàn thông tin với các thành viên chuyên trách, hình thành Mạng lưới ứng cứu sự cố an toàn thông tin thành phố và tổ chức các hoạt động điều phối ứng cứu sự số an toàn thông tin trên địa bàn thành phố.

Diễn tập thực chiến
Diễn tập thực chiến thực hiện trên hệ thống thật của thành phố, không có kịch bản trước

Diễn tập thực chiến thực hiện trên hệ thống thật của thành phố, không có kịch bản trước nhưng được quy định về mục tiêu, đối tượng tham gia, công cụ sử dụng, mức độ khai thác và thời gian diễn ra nhằm hạn chế rủi ro. Các đội tấn công (Red team) sẽ triển khai các phương thức tấn công đối với mô hình hệ thống được lựa chọn và đội phòng thủ (Blue team) sẽ tổ chức các giải pháp ứng phó trước các sự cố tấn công vào các hệ thống thông tin của thành phố. Các đội Red team bao gồm các cán bộ an toàn thông tin của các cơ quan, đơn vị và triển khai các phương thức tấn công tuân thủ theo Quy chế, nội quy diễn tập do Ban Tổ chức ban hành. Các đội Blue team bao gồm các cán bộ kỹ thuật, Đội ứng cứu sự cố an toàn thông tin của thành phố.

Thông qua hoạt động diễn tập, các đội ngũ ứng cứu sự cố có cơ hội được thực hành các công cụ, giải pháp đã biết vào thực tế thực hiện tấn công và phòng thủ, bảo vệ các hệ thống thông tin đang vận hành của thành phố. Hoạt động này thường xuyên sẽ giúp nâng cao năng lực cho đội ngũ nhân sự. Diễn tập thực chiến giúp phát hiện kịp thời các điểm yếu, lỗ hổng của hệ thống kỹ thuật, của các quy trình đang được áp dụng, cũng như sai sót, hạn chế của các công nghệ đang sử dụng.

Các chuyên gia của VNCERT/CC đã hướng dẫn chi tiết phương pháp, phạm vi, cách thức cho từng đội tham gia. Trong nhiều năm qua, VNCERT/CC đã luôn đồng hành cùng Sở TT&TT Đà Nẵng trong các hoạt động đào tạo, diễn tập an toàn thông tin. Được biết, Sở TT&TT Đà Nẵng là đơn vị đứng đầu các địa phương trên cả nước trong bảng xếp hạng chỉ số về chuyển đổi số năm 2021.

Có thể bạn quan tâm