11Street

SK Telecom phủ nhận thông tin bán cổ phần của 11Street cho Amazon

SK Telecom phủ nhận thông tin bán cổ phần của 11Street cho Amazon

11:38, 08/06/2021

Trước đó, truyền thông địa phương đã đưa tin Amazon sẽ thực hiện quyền mua 30% cổ phần của 11Street và tập đoàn của Mỹ này có thể mua tới 50% cổ phần của 11Street.