Adjust

Xu thế thương mại điện tử, fintech và game nhìn từ lượt tải app

17:11, 16/05/2023

Các ứng dụng thương mại điện tử, fintech và game đã có sự tăng trưởng tích cực từ năm ngoái đến nay, theo báo cáo Xu hướng Ứng dụng Di động hàng năm của Adjust.