AdTech

Quảng cáo trực tuyến: Đừng chỉ trông vào “núi lớn”

Quảng cáo trực tuyến: Đừng chỉ trông vào “núi lớn”

17:23, 18/06/2016

Các Marketer (những người làm Marketing) đang đối mặt với ngày càng nhiều thách thức, khi phải co kéo ngân sách quảng cáo trực tuyến để phân bổ vào các kênh, đặc biệt là Facebook và Google. Tuy nhiên, thực tế thị trường cho thấy, không nên chỉ trông vào những “ngọn núi lớn”, mà quan trọng là biết