Airbus Việt Nam

Airbus đóng góp vào chiến dịch Hồi sinh nhịp thở tại Việt Nam

Airbus đóng góp vào chiến dịch Hồi sinh nhịp thở tại Việt Nam

12:06, 27/10/2021

Airbus đã đóng góp vào chiến dịch “Breathe Again - Hồi sinh nhịp thở” do Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam (EuroCham) tổ chức nhằm hỗ trợ Việt Nam ứng phó với đại dịch COVID-19.