an ninh mạng

Chỉ có 6% tổ chức, DN Việt Nam ở mức độ trưởng thành về an ninh mạng

09:30, 30/03/2024

Để đối phó với các nguy cơ an toàn thông tin, đến nay chỉ có 6% tổ chức tại Việt Nam ở mức độ trưởng thành về an ninh mạng, theo Cisco.