an ninh mạng

Mã độc tống tiền dẫn đầu các nguy cơ an ninh mạng

Mã độc tống tiền dẫn đầu các nguy cơ an ninh mạng

Thứ tư lúc 15:38

Thông tin trên từ Báo cáo Thực trạng Mã độc tống tiền toàn cầu năm 2021 (2021 Global State of Ransomware Report) do Fortinet thực hiện và công bố mới đây.