an ninh mạng

Hơn 3.200 ứng dụng di động rò rỉ API của Twitter

Hơn 3.200 ứng dụng di động rò rỉ API của Twitter

15:56, 03/08/2022

Các nhà nghiên cứu tại CloudSEK mới đây phát hiện 3.207 ứng dụng có thể được sử dụng để truy cập trái phép vào tài khoản Twitter.