ant group

Dịch vụ tài chính của Jack Ma sẽ cho nhân viên vay không lãi

Dịch vụ tài chính của Jack Ma sẽ cho nhân viên vay không lãi

16:34, 26/04/2021

Bloomberg cho rằng việc này để giữ chân các nhân viên đã mua cổ phiếu nội bộ nhưng không giao dịch được.