Bắc Kỳ Logistics

Bắc Kỳ Logistics áp dụng quản lý vận tải trên nền tảng ĐTĐM

Bắc Kỳ Logistics áp dụng quản lý vận tải trên nền tảng ĐTĐM

15:33, 10/05/2018

Từ tháng 7/2018, Bắc Kỳ Logistics sẽ hoàn thành việc triển khai và đưa ứng dụng quản lý vận tải trên nền tảng điện toán đám mây vào hoạt động chính thức (ĐTĐM).