Base

Base giới thiệu bộ giải pháp cho quản trị vận hành doanh nghiệp dạng chuỗi

Base giới thiệu bộ giải pháp cho quản trị vận hành doanh nghiệp dạng chuỗi

17:29, 19/04/2021

Đến nay, Base đã có gần 50 ứng dụng để giải quyết gần như triệt để các nhu cầu trong quản trị vận hành và nhân sự. Nhưng đây là lần đầu tiên Công ty ra mắt giải pháp hoàn chỉnh cho một ngành cụ thể.