biến đổi khí hậu

GE công bố mục tiêu toàn diện đến năm 2030

GE công bố mục tiêu toàn diện đến năm 2030

16:20, 19/10/2020

Với cam kết lâu dài trong việc cung cấp các giải pháp giúp giải quyết những vấn đề thách thức của thế giới, GE vừa công bố chiến lược mới tập trung vào hỗ trợ quá trình chuyển đổi năng lượng, góp phần hạn chế tác động đến môi trường.